Dotacja Unijna

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-02-0039/18-00

Beneficjent: Green Line Jarosław Olejnik

Wartość Projektu: 488 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 415 055,00 PLN

Udział marki  YOU N’ ME!  w programie branżowym MODA POLSKA, który przyczyni się do rozwoju działalności eksportowej w ramach poddziałania 3.3.3. WSPARCIE MŚP W PROMOCJACH MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: promowanie produktów marki YOU N’ ME! (branża Moda Polska) na rynku amerykańskim i europejskim podczas targów branżowych w celu zwiększenia rozpoznawalności marki, wzrost konkurencyjności oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Zakładane efekty projektu: nawiązanie współpracy z zagranicznymi podmiotami, podpisanie umów handlowych z zagranicznymi kontrahentami, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

Udział w zagranicznych targach modowych

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart