REKLAMACJE I ZWROTY

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – Regulamin §4 Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.

Od Umowy można  odstąpić, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: letter@younme.pl  lub dołączając do przesyłki zwrotnej wypełniony formularz odstąpienia od umowy.

Zwracany produkt należy odesłać na adres: YOU N’ ME! ul. Wrocławska 5, Wilczyce, 51-361 Wrocław, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym przesłano formularz odstąpienia od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane płatności, zgodnie z Regulaminem, zostaną zwrócone Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania towaru przez Sprzedającego.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdują się w naszym Regulaminie §4 Prawo do odstąpienia od umowy.

Plik do pobrania: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

REKLAMACJE Regulamin §5 Rękojmia

W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się wadliwy, Klient ma prawo reklamować go w oparciu o rękojmię.

Reklamację można złożyć, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: letter@younme.pl  lub dołączając do przesyłki zwrotnej wypełniony formularz reklamacyjny.

Reklamowany produkt należy odesłać, wraz z dołączonym dowodem zakupu, na adres: YOU N’ ME! ul. Wrocławska 5, Wilczyce, 51-361 Wrocław. Koszty dostarczenia wadliwego towaru przez Klienta ponosi Sprzedawca.

Szczegółowe informacje na temat reklamacji znajdują się w naszym Regulaminie §5 Rękojmia.

Plik do pobrania: Wzór Reklamacja Towaru

Plik do pobrania: Regulamin